Logo
Signering med elektronisk signatur
Elektronisk signatur er den brede og generelle betegnelsen på teknikker som kan benyttes til å "signere" digital informasjon på samme måte som en håndskreven signatur benyttes til å undertegne et papirdokument. Når din elektroniske signatur benyttes på budskjemaet er den altså juridisk bindende for deg som person. Løsningen baseres på BankID, som benyttes i de fleste nettbanker i dag.
I lov om elektronisk signatur defineres elektronisk signatur som: "data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes til å kontrollere at disse stammer fra den som fremstår som undertegner". Definisjonen er altså knyttet til en fysisk person.
Det finnes en rekke tilbydere av elektronisk ID som kan benyttes til å signere. I første omgang har Eiendomsmegler Krogsveen valgt å tilby signering av budskjema med BankID, som er en av de mest utbredte ID-løsninger i markedet. Denne elektroniske ID’en er basert på dagens nettbanksikkerhet, og er kjent for de fleste nordmenn med nettbank. På sikt ser man for seg utvidelse av bruksområder i form av flere typer kontrakter som kan være hensiktsmessig å utføre elektronisk.
Ønsker du å lese mer om elektroniske signaturer;
BankID
Post- og Teletilsynet